Entellektüel Bilgi Paylaşımı

[Yeni konu aç · Kayıtlı kullanıcılar · Forum kuralları · Forumda arama yap · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Sanatsal Düşler » Genel Muhabbet Alanı » YAŞAM BECERİSİ EĞİTİM İLİŞKİSİ
YAŞAM BECERİSİ EĞİTİM İLİŞKİSİ
benimZaman: Pazar, 01.March.2009, 3:08 AM | Message # 1
Admin
Üyelik Derecen: Patron
Toplam Mesajları: 13
do.Ğ.am Puanı: 0
Şuan Nerede: Sitede Değil
Bu yazı, temel yaşam yeterlikleriyle temel eğitim politikaları arasındaki ilişkiye dikkat çekmek amacıyla yazılmıştır.

Yaşam, bireyin özgürlüğünü üretme ve sürdürme çabalarıyla özgünlüğünü koruyabilme mücadelesinin yanında birlikte yaşamanın gerektirdiği becerilerinin kazanılması arayışlarından oluşan bir süreç olarak ifade edilebilir. Bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde, yaşam; bireyi her aşamasında temel bir ikilem ile karşı karşıya getirir. Bu ikilem; bireyin eş zamanlı olarak, aynı yaşam sürecinde hem kendisi olmayı hem de birlikte yaşamayı gerçekleştirebilmesi gerekliliği şeklinde ifade edilebilir.

Sağlıklı bir yaşam sürdürmenin, herkes için temel bir hak olarak güvence altına alınmış olması önemli bir kazanım olmakla birlikte, gerekli yaşam becerilerini kazanmadan yoksun bırakılanlar için iddia ettiği temel savı gerçekleştirememektedir. Burada önemli olan belirleyici, bireyin sağlıklı yaşam becerilerini kazanabileceği bir eğitim sürecinden geçip geçmemiş olmasıdır. Demokratik toplumlar üyelerinin tamamını etkili bir yaşam sürdürebilmeleri için temel bir eğitimden geçirmeyi önemli bir ödev olarak üstlenmektedirler. Devlet; sosyal niteliği gereği, temel eğitim uygulamalarıyla üyelerinin özgürleşebilmesini, özgünlüğünü sürdürebilmesini ve birlikte yaşamın gerektirdiği temel becerileri kazanabilmesini hedeflemektedir.

Birey eğitim ihtiyacını, devletin sunduğu temel eğitim uygulamalarıyla sınırlandırmadan yaşantıları aracılığıyla da karşılayabilmektedir. Deneyimleme sonucu kazanılan yeterliklerin, farklı yaşam çevresi ve ilişkilere dayalı olarak farklılaşması, temel eğitim ile ulaşılacak ortak hedeflerinin üretilmesini daha da önemli kılmaktadır. Temel yaşam becerilerinin kazandırılacağı bir temel eğitim uygulaması; herkesi bireysel ve toplumsal özellikler açısından birbirine yakın yeterlikler kazanarak daha sağlıklı bir yaşam sürdürme hedefine ulaştırabilir.

Demokratik toplumlarda uygulanacak temel eğitim politikaları, bilimsel bir anlayışa dayandırıldığı kadar toplumsal bir uzlaşmayı da bünyesinde barındırır. Bu toplumlarda sunulan temel eğitim, toplumu oluşturan tüm üyelerin temel yaşam becerilerini kazanabilecekleri genel amaçlarla yapılandırılmıştır. Buradaki genel kanı; ancak, amaçları, içeriği ve uygulaması bilimsel anlayışa dayandırılan etkili bir temel eğitim süreci; bireyin gelişimine ve toplumsal uyumuna katkı sağlayacağı düşüncesidir. Demokratik toplumda, bu düşünce toplumu oluşturan bütün üyeler tarafından benimsenir ve bu görevi yerine getirmekle görevli birey ve örgütler herkes tarafından denetlenebilir. Bütün üyelerinin, toplumsal yaşamın gerektirdiği temel yeterliklerle donatılmış olduğu toplumlar, bu özelliklerden yoksun üyelerden oluşmuş toplumlardan daha yüksek bir gönenç düzeyine ulaşarak mutlu yaşayabilmektedirler.

Bu genel anlayış ve uygulamadan uzak toplumların temel eğitim anlayışları ise daha çok yarışmacı bir eğitim anlayışına dayandırılarak, yarışmanın kazananları dışında kalan büyük kitlelerin temel yaşam becerilerinden yoksun bir yaşam sürmelerine neden olunur. Toplu yaşam becerilerinin gerektirdiği işbirliği ve dayanışma yeterlikleri, temel eğitimin yarışmacı ülküsüyle ya tamamen yok edilir yada gelişimleri engellenir. Etkili bir yaşam sürdürmenin temel yeterlikleri olarak kabul edilebilecek bu ve benzeri yeterlikleri, temel eğitim yoluyla kazanma olanağı bulamayanların etkili bir yaşam sürme hakları da ellerinden alınmış olur.

Temel eğitim politikalarını daha çok işbirlikçi eğitim anlayışından uzaklaştırıp yarışmacı motiflerle oluşturan toplumların ivedilikle böyle bir sorgulama yaparak, karşılaştığı bireyin toplumsallaşma sorunsalına çözümler üretebilmesi gereklidir.

Forum » Sanatsal Düşler » Genel Muhabbet Alanı » YAŞAM BECERİSİ EĞİTİM İLİŞKİSİ
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: